I   с м е н а                                                           2020-2021 учебный год

Дни

 недели

                                        .Урок

понедельник

1

ИЗО    
ин. яз.      
русский яз.  
информатика
ОБЖ

2

русский яз.  
ИЗО    
география
ин. яз.      
алгебра

3

ин. яз.      
география
математика
физкультура
технология

4

математика
русский яз.  
ин. яз.      
ИЗО    
физкультура

5

география
математика
литература
история
русский яз.  

6

литература
литература
ИЗО    
обществозн.
литература

7

история

вторник

1

ин. яз.      
математика
физкультура
алгебра
география  

2

физкультура
ин. яз.      
математика
физкультура
химия

3

математика
физкультура
история
география
черчение

4

биология
история
русский яз.  
русский яз.  
физика

5

история
русский яз.  
биология
технология
2ин. яз.      

6

русский яз.  
биология

ин. яз.      
алгебра

7


среда

1

технология
русский яз.  
математика
алгебра
ин. яз.      

2

технология
литература
обществозн.
биология
геометрия

3

обществозн.
технология
русский яз.  
родной яз./литер
биология

4

математика
технология
литература
литература
химия

5

русский яз.  
математика
технология
русский яз.  
история

6

литература
обществозн.
технология
физика
информатика

7
история
русский яз.  

четверг

1

ин. яз.      
русский яз.  
физкультура
алгебра
алгебра

2

физкультура
математика
русский яз.  
география
ин. яз.      

3

математика
родной яз./литер
ин. яз.      
геометрия
физкультура

4

русский яз.  
ин. яз.      
родной яз./литер
физика
география

5

родной яз./литер.
литература
математика
русский яз.  
обществозн.

6

литература
физкультура
литература
ин. яз.      
физика

7

русский яз.  

пятница

1

математика
история
русский яз.  
музыка
ин. яз.      

2

ОДНКНР/

информатика
музыка
история
геометрия
биология

3

музыка
русский яз.  
математика
биология
ИЗО

4

история
математика

ОДНКНР/

информатика
русский яз.  
литература

5

русский яз.  

ОДНКНР/

информатика
музыка
литература
родной яз./литер

6ин. яз.      
2ин. яз.      
геометрия

7
русский яз.  

Дни

 недели

                                        .Урок

понедельник

1

алгебра
физика
география
черчение

2

физкультура
информатика
черчение
физика

3

русский яз.  
2ин. яз.      
физика
информатика

4

ОБЖ
черчение
2ин. яз.      
география

5

технология
алгебра
информатика
2ин. яз.      

6

история
география
алгебра
алгебра

7

литература

русский яз.  
геометрия

вторник

1

черчение
история
физика
биология

2

география  
алгебра
история
физика

3

русский яз.  
физика
биология
ин. яз.      

4

алгебра
биология
ин. яз.      
физкультура

5

физика
ин. яз.      
физкультура
алгебра

6

2ин. яз.      
физкультура
алгебра
история

7

среда

1

химия
алгебра
русский яз.  
обществозн.

2

ин. яз.      
химия
алгебра
русский яз.  

3

геометрия
ин. яз.      
химия
литература

4

информатика
геометрия
литература
ин. яз.      

5

биология
обществозн.
ин. яз.      
химия

6

история
русский яз.  
геометрия
алгебра

7


литература
обществозн.

четверг

1

русский яз.  
русский яз.  
информатика
география

2

физика
родной яз./литер
русский яз.  
информатика

3

география
литература
родной яз./литер
история

4

физкультура
информатика
история
геометрия

5

ин. яз.      
биология
география
русский яз.  

6

алгебра
история
биология
родной яз./литер

7

обществозн.
география

биология

пятница

1

ИЗО
технология
алгебра
химия

2

ин. яз.      
химия
геометрия
алгебра

3

родной яз./литер
ин. яз.      
физкультура
русский яз.  

4

литература
физкультура
химия
ин. яз.      

5

геометрия
алгебра
ин. яз.      
физкультура

6

химия
геометрия
технология
литература

7

биология
русский яз.  
русский яз.  
технология

II   с м е н а

Дни

 недели

                                        .Урок

понедельник

1

русский яз.  
биология
технология
ин. яз.       
физика

2

литература
русский яз.  
технология
физика
ин. яз.       

3

биология
технология
русский яз.  
алгебра
история

4

математика
технология
математика  
история
биология

5

технология
математика
биология
русский яз.  
русский яз.  

6

технология
русский яз.  
русский яз.  
биология
алгебра

7


вторник

1

математика
русский яз.  
математика
ин. яз.       
русский яз.  

2

история
ин. яз.       
русский яз.  
русский яз.  
ин. яз.       

3

физкультура
русский яз.  
ин. яз.       
алгебра
литература

4

ин. яз.       
история
литература
литература
алгебра

5

русский яз.  
физкультура
история
геометрия
технология

6

литература
математика
физкультура
технология
родной яз./литер

7


среда

1

русский яз.  
русский яз.  
информатика
физика
биология

2

ин. яз.       
литература
ИЗО    
биология
информатика

3

русский яз.  
ин. яз.       
русский яз.  
русский яз.  
физика

4

математика
ИЗО    
ин. яз.       
информатика
русский яз.  

5

информатика
родной яз./литер
родной яз./литер
ИЗО    
обществозн.

6

ИЗО    
информатика
литература
обществозн.
физкультура

7
физкультура
ИЗО    

четверг

1

русский яз.  
музыка 
математика
ин. яз.       
русский яз.  

2

ин. яз.       
математика
русский яз.  
музыка 
ин. яз.       

3

музыка 
физкультура
ин. яз.       
русский яз.  
алгебра

4

физкультура
ин. яз.       
обществозн.
география
геометрия

5

обществозн.
русский яз.  
музыка 
алгебра
география

6

математика
обществозн.
физкультура
литература
музыка 

7


пятница

1

2ин. яз.       
математика
география
история
русский яз.  

2

русский яз.  
2ин. яз.       
математика
русский яз.  
история

3

родной яз./литер
история
2ин. яз.       
геометрия
литература

4

география
литература
русский яз.  
2ин. яз.       
геометрия

5

история
география
математика
родной яз./литер
2ин. яз.       

6

математика
математика
история
география
физкультура

7
физкультура
география